FREE MEMBERSHIP
ĐÃ TỪNG MUA SẮM TẠI THE MANNER
Giảm 10% khi mua phụ kiện
(không bao gồm giày & pomade)
Trong tuần lễ sinh nhật: Giảm 15% phụ kiện và may đo âu phục
Nâng cấp lên thẻ Silver Membership khi tích lũy 2.500.000Đ
SILVER MEMBERSHIP
TÍCH LŨY TỪ 2.500.000Đ
Giảm giá 15% khi mua phụ kiện (không bao gồm giày & pomade)
Giảm giá 5% khi may đo
âu phục, giày, pomade
Trong tuần lễ sinh nhật: Giảm 15% phụ kiện và may đo âu phục
Nâng cấp lên thẻ Gold Membership khi tích lũy 15.000.000Đ
GOLD MEMBERSHIP
TÍCH LŨY TỪ 15.000.000Đ
Giảm giá 15% khi mua phụ kiện (không bao gồm giày & pomade)
Giảm giá 10% khi may đo
âu phục, giày, pomade
Trong tuần lễ sinh nhật: Giảm 20% phụ kiện và may đo âu phục